Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2017

Azərbaycan üçün feminizm

Əvvəlcə başlayaq çağdaş feminizmi anlamaq üçün fəlsəfi fikirlərdən  Bu sözü bir çoxunuz mənfi anlayış kimi qəbul edirsiniz və marksizm, sosializm və d. bu kimi ali ideologiyalar haqqında heç nə bilmədən, araşdırmadan bunlara necə nifrət edirsinizsə, feminizm ideyasına da elə nifrət edirsiniz. Hətta bəziləri hələ də elə bilir ki, feministlər ancaq qadınlar özləri ola bilər. Bu belə deyil və əgər siz XIX əsrdə yaşamırsızsa onda bununla razı olmalısız.

Çağdaş fəlsəfi ədəbiyyat feminizmi qısa şəkildə belə tərif edir: cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda, siyasətdə, o cümlədən insan fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində qadınların kişilərlə bərabər haqlara sahib olması məfhumu feminizm cərəyanı adlanır. Bunu indi fikir ayrılığı yaratmamaq üçün "gender bərabərliyi" kimi də səsləndirirlər. Sözsüzki bura təbiətdən irəli gəlmiş genetik natural bərabərsizliklər aid deyil (məsələn, kişilərin əzələ və sümük sisteminin daha kobud olması, qadınların ağrıya və soyuğa daha dözümlü olması və s.)... On…